You are here

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chuyên đề: Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Gần 40 tham luận của các giáo viên, nhà quản lý giáo dục đã phân tích và làm rõ thêm thực trạng và nhu cầu cần bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Nam Định; đề xuất giải pháp xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch bồi dưỡng; Đưa ra phương pháp, hình thức tổ chức và đánh giá kết quả bồi dưỡng; các biện pháp phối kết hợp tổ chức bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Các tham luận đã cho thấy sự phong phú, đa dạng với các góc độ tiếp cận khác nhau của các biện pháp triển khai. Những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các nhà quản lý, giáo viên tại các trường, các nhà khoa học, Hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới ở phổ thông và tại trường Cao đẳng sư phạm Nam Định./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE