You are here

CÁC TIN KHÁC

Danh sách trúng tuyển viên chức Đài PT-TH Nam Định năm 2015 và Quyết định của Giám đốc Đài PT-TH Nam Định
QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụngvên chức Đài PT-THNam Định năm 2015
Danh sách trúng tuyển viên chức Đài PT-TH Nam Định năm 2015 và Quyết định của Giám đốc Đài PT-TH Nam Định
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐÀI PT-TH NAM ĐỊNH NĂM 2015 và QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng vên chức Đài PT-TH Nam Định năm 2015
Danh sách thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển viên chức Đài PTTH Nam Định năm 2015
Danh sách thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển viên chức Đài PTTH Nam Định năm 2015
Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của TW, tỉnh ủy và khối các cơ quan tỉnh
Ngay sau khi quán triệt tinh thần các nghị quyết: đại hội lần thứ 12 của BCH TW Đảng, đại hội lần thứ 19 của BCH Đảng bộ tỉnh, đại hội lần thứ 18 của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Đài PT-TH Nam Định đã triển khai xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE