You are here

Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/1/2021), Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE