You are here

Tranh luận về sự cần thiết đặt máy chủ quản lý dữ liệu ở Việt Nam
Chúng ta đã có 2 luật để bảo vệ an toàn thông tin mạng rồi, nay thêm một luật nữa, như 3 cái khóa cùng  khóa một cửa. Vậy thì phải xem lại các khóa đã có đã đảm bảo chưa, nếu chưa thì tại sao không gia cố mà lại phải kèm theo một khóa nữa, phức tạp, cồng kềnh hơn...

CÁC TIN KHÁC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE