You are here

Hướng tới phát triển bền vững vì lợi ích chính doanh nghiệp
Phát triển bền vững vừa mang tính chất nội tại của doanh nghiệp, vừa là yếu tố bên ngoài “ép buộc” mà doanh nghiệp không làm thì cũng phải làm vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của chính mình. 

CÁC TIN KHÁC

Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét thông qua TPP-11
Sáng 2/11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc thông qua TPP-11. Trước đó, 6 nước đã phê chuẩn, khởi động 60 ngày đếm ngược để hiệp định có hiệu lực.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE