You are here

Nam Định đang quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Nam Định đang quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

          Tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm, đến nay tỉnh đã cơ bản hình thành các dự án có tính chiến lược, lâu dài, sẽ là động lực cho sự phát triển của tỉnh như: Tuyến đường bộ ven biển. Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Tổng mức đầu từ các dự án trọng điểm khoảng 25.000 tỷ đồng và dự kiến các dự án sẽ hoàn thành trong khoảng từ năm 2023- 2025.

Để thu hút các nhà đầu tư, UBND tỉnh đẩy mạnh huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng cung ứng cho các doanh nghiệp thứ cấp thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Các cấp ngành, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đúng quy định, đảm bảo tiến độ, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã có, đang triển khai và đã có quy hoạch.

                                                              

Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE