You are here

Nam Định đặt mục tiêu GRDP tăng từ 9,5 - 10,5%

Năm 2024, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu GRDP tăng từ 9,5 - 10,5%, giá trị xuất khẩu đạt 3.300 triệu USD trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 12.030 tỉ đồng; tạo việc làm cho hơn 33.000 lượt người.

 

          Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh xác định chú trọng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, tập trung cho công nghiệp công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số, kinh tế số; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối; xúc tiến thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ cao, thân thiện với môi trường để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh và quốc gia. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 20/12/2023, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 59 dự án (bao gồm 39 dự án đầu tư trong nước và 20 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký 2.412 tỷ đồng và 332 triệu USD; trong đó, cấp mới cho 19 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 328 triệu USD. Mức tổng vốn đầu tư này được xem là ấn tượng, trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn đang trong xu hướng chậm lại, tạo cơ hội mới, thời cơ mới để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE