You are here

Phương án tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

Theo phương án tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tỉnh xác định tổng mức đầu tư các dự án ưu tiên khoảng 54.690 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm 2023 đến nay, sức thu hút đầu tư của tỉnh được ghi dấu mạnh mẽ bởi một số dự án lớn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài như: Tập đoàn Quanta Computer Inc đầu tư dự án Công ty TNHH QMH Computer sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính với công suất thiết kế dự kiến 4,5 triệu máy tính/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Tập đoàn JiaWei và các doanh nghiệp phụ trợ của Tập đoàn đã quyết định đầu tư nhóm 3 dự án chuyên sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao từ vật liệu mới, thân thiện môi trường tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận với tổng số vốn dự kiến khoảng 100 triệu USD. 

Để thu hút tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, tỉnh đặc biệt chú trọng thiết lập các lợi thế trong việc thu hút nguồn đầu tư. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh đi kèm với sự dịch chuyển trong chuỗi giá trị cũng đã và đang mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản công nghiệp, nhất là khi dòng vốn FDI vào Nam Định vẫn chuyển động theo chiều hướng tăng tích cực./

 

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE