You are here

CÁC TIN KHÁC

Chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp thành lập Đảng .
Đoàn đại biểu đại diện cho Uỷ ban MTTQ  tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thăm, chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp thành lập Đảng . 
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
Thành ủy Nam Định  tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng.
Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.
Đảng bộ tỉnh hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với trên 105 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại  1.036 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 229 đảng bộ xã, phường, thị trấn; trên 360 đảng bộ, chi bộ cơ sở doanh nghiệp; trên 370 đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp và 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở lực lượng vũ trang.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì nước, vì dân
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì đất nước, vì nhân dân và con người.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE