You are here

CÁC TIN KHÁC

Tăng học phí - cần cân nhắc thận trọng
Thông tin tăng học phí ở các bậc học tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác đang khiến nhiều bộ phận phụ huynh lo lắng. Khi phần lớn người dân vừa trải qua hai năm Covid khó khăn, tiếp đến là cơn “bão giá” ập đến do nhiều yếu tố căng thẳng của kinh tế - chính trị thế giới thì việc tăng giá các dịch vụ công cơ bản, trong đó có giáo dục, cần được cân nhắc thận trọng.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE