You are here

Giảm giá bán sách giáo khoa tái bản dùng cho năm học 2024-2025

NDO - Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá bìa các bộ sách được giảm khoảng 10%. 

Ngày 1/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã rà soát các khoản mục chi phí liên quan, đặc biệt là chi phí tổ chức bản thảo, các chi phí khâu lưu thông để giảm giá sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Đây là sách giáo khoa dùng cho các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Cụ thể giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ Chân trời sáng tạo giảm 11,2%.

Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, là các lớp năm đầu thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết thêm, giá sách giáo khoa các lớp đã được Nhà xuất bản hoàn thành thủ tục kê khai với Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính theo quy định.

Việc giảm giá sách giáo khoa nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa, hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Đây là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để có giá sách giáo khoa ở mức thấp nhất, vì mục tiêu hỗ trợ giáo viên và học sinh, đảm bảo an sinh xã hội” – đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết.

Để bảo vệ quyền lợi cho học sinh và người dùng, bảng giá mới sách giáo khoa được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bán trên toàn quốc và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản tại địa chỉ www.nxbgd.vn; cũng như thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Nhằm tạo nguồn tài liệu học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên sử dụng chung tại thư viện trường học, năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến trao tặng khoảng 1.000 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường tiểu học, trung học cơ sở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng giá bìa khoảng 30 tỷ đồng.Năm học 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tặng 1.000 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường tiểu học vùng khó khăn trên toàn quốc.
 

ANH HUYÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE