You are here

Ngày hội khởi nghiệp

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh phổ thông; Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và Cuộc thi Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ nhất.

 

Tham dự Cuộc thi Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp có 68 sản phẩm khởi nghiệp của 52 đơn vị gồm 42 trường THPT và 10 phòng Giáo dục. Trải qua các vòng thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 45 sản phẩm vào vòng chung kết và tổ chức trưng bày tại Ngày hội Khởi nghiệp. Các sản phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp, chế tạo sản phẩm với 14 sản phẩm. Ngoài ra có 9 sản phẩm thuộc lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ tài chính; 8 sản phẩm kinh doanh tạo tác động xã hội; 5 sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; 5 sản phẩm thuộc lĩnh vực Nông , lâm, ngư  nghiệp; 4 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. ..

Ngày hội khởi nghiệp và cuộc thi Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp tạo môi trường để học sinh hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án  khởi nghiệp, tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng, cùng tham gia giải quyết các vấn đề của cộng động, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời lựa chọn được những dự án xuất sắc tham gia cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023” cấp toàn quốc.

 Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE