You are here

Quy định mới về học phí, giảm khó khăn cho học sinh, sinh viên

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân… Những sửa đổi, quy định mới về học phí của Nghị định 97/NĐ-CP phù hợp thực tiễn, góp phần giảm khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2022, để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/2022/NQ-CP đề nghị các cơ sở giáo dục công lập giữ ổn định mức học phí năm học 2022-2023 bằng mức học phí năm học 2021-2022. Như vậy, mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã giữ ổn định trong 3 năm học (2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023).

Năm học 2023-2024, nếu không có quy định mới, mức học phí sẽ áp dụng theo trần học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, tăng khá cao so với mức học phí năm học 2022-2023. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP để điều chỉnh lộ trình học phí phù hợp.

Theo quy định của Nghị định 97/NĐ-CP, học phí đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu từ năm học 2023-2024 bằng năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí, trình UBND để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt. Trường hợp HĐND các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí tăng so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm…

Với các quy định nêu trên, từ năm học 2023-2024, học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giữ ổn định bằng năm học 2021-2022; lùi lộ trình tăng học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập một năm và mức tăng học phí năm học 2023-2024 so với năm học 2022-2023 thấp hơn lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Các chính sách miễn, giảm học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, miễn học phí cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên; giảm 70% học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ 150 nghìn đồng/học sinh/tháng để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; khuyết tật; thuộc hộ nghèo; sinh sống ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, miễn học phí cho sinh viên khuyết tật, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo; giảm 70% học phí cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù, một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

Những sửa đổi, quy định mới về học phí của Nghị định 97/NĐ-CP phù hợp thực tiễn, góp phần giảm khó khăn cho học sinh, sinh viên và phù hợp để các trường áp dụng. GS, TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, những điều chỉnh, bổ sung của Nghị định 97/NĐ-CP là hợp lý, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của trường đại học.

Trường đại học Kinh tế quốc dân đã 4 năm không tăng học phí. Học phí hệ chính quy của nhà trường thấp hơn nhiều so với trần học phí quy định. Mặt khác, Trường đại học Kinh tế quốc dân huy động được nhiều học bổng, một số học bổng của doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên suốt cả khóa học, trị giá lên đến 200 triệu đồng, cho nên những sinh viên học giỏi, hoàn cảnh khó khăn luôn có điều kiện tốt để theo học.

“Việc Chính phủ lùi một năm tăng học phí so với quy định trước đây và có những điều chỉnh trong lộ trình học phí là phù hợp, rất tốt cho sinh viên. Nghị định 97/NĐ-CP cũng giúp những trường đã thực hiện trách nhiệm xã hội của mình rồi, thì trong thời gian tới cũng có đủ nguồn kinh phí bảo đảm sự phát triển” - GS, TS Phạm Hồng Chương chia sẻ.

Sinh viên Đoàn Thị Kim, Trường đại học Mở Hà Nội cho biết, việc những quy định mới về học phí không ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên. Trên thực tế, giá nhà trọ và giá cả các chi phí sinh hoạt khác đã tăng ngay sau khi dịch Covid-19 kết thúc nhưng học phí vẫn được giữ nguyên.

Học phí năm học 2023-2024 có tăng hơn một chút nhưng so với quy định trước đây vẫn ở mức thấp hơn, như vậy cũng phần nào giúp những sinh viên, nhất là các bạn vùng nông thôn, miền núi bớt áp lực từ học phí, từ đó có thêm nguồn tài chính trang trải chi phí sinh hoạt khác.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới Bộ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát tổng thể, xây dựng nghị định thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP để xác định lộ trình học phí phù hợp, bảo đảm thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục-đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quy định về tự chủ tài chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp tục rà soát, bảo đảm chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; chính sách phổ cập giáo dục, phân luồng ở cấp phổ thông.

BÀI VÀ ẢNH: MẠNH XUÂNÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE