You are here

CÁC TIN KHÁC

Năm 2014 Nam Định triển khai Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học trừ rầy nâu hại lúa
3 địa phương được chọn thử nghiệm là xã Đại Thắng huyện Vụ Bản, xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường và xã Hải Toàn huyện Hải Hậu. 
Đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường của lò đốt rác thải LOSIHO
Tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Sở Tài nguyên và môi trường vừa chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường của lò đốt rác thải LOSIHO, do Công ty TNHH Tân Thiên Phú, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường sản xuất và đang được ứng dụng tại xã Xuân Tiến và xã Hải Xuân.
Đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường của lò đốt rác thải LOSIHO
Tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Sở Tài nguyên và môi trường vừa chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường của lò đốt rác thải LOSIHO, do Công ty TNHH Tân Thiên Phú, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường sản xuất và đang được ứng dụng tại xã Xuân Tiến và xã Hải Xuân.
Cty CP Dây lưới thép Nam Định đã đầu tư phát triển KHKT theo hướng thích hợp
Trang thiết bị, công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. 

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE