You are here

UBND huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị bàn giao Trang thông tin điện tử cho 27 xã, thị trấn trong huyện.

Việc xây dựng trang thông tin điện tử của các xã nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đăng thông tin hoạt động của xã trên trang thông tin điện tử, góp phần triển khai xây dựng phần mềm quản lý văn bản trong điều hành, trao đổi văn bản điện tử của xã đối với các cấp.

Sau khi được bàn giao, các xã, thị trấn bảo đảm các điều kiện đưa vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm bắt thông tin, tiếp cận các lợi ích do hoạt động Trang thông tin điện tử đem lại. Ngay sau lễ bàn giao, UBND huyện Hải Hậu đã phối hợp với Sở thông tin và truyền thông  tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử cho đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND và cán bộ quản trị Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE