You are here

Để không mai một thương hiệu phở làng Vân Cù, Nam Định
Năm 2022, thế hệ thứ tư của thương hiệu phở Vân Cù, Nam Định - anh Cồ Như Đồi - nghĩ mình cần phải gây dựng lại và gìn giữ thương hiệu phở làng mình không bị thất truyền. Tập hợp tới hàng trăm đầu bếp trong làng, Câu lạc bộ Phở Vân Cù ra đời gần 2 năm qua đã có những bước phát triển, hoạt động quy củ hơn và đang xúc tiến đăng ký sở hữu trí tuệ cho thương hiệu "Phở Vân Cù".

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE