You are here

UBND huyện Vụ Bản triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cầu Họ- Hạnh Lâm

Đường Cầu Họ - Hạnh Lâm là tuyến đường trục quan trọng của huyện Vụ Bản, nối Tỉnh lộ 486B tại điểm Cầu Hạnh Lâm xã Hiển Khánh với Quốc lộ 21 tại điểm Cầu Họ xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc.

Tuyến đường có chiều dài gần 10,5 km được nâng cấp theo quy mô đường cấp 5 đồng bằng có mặt đường rộng 5,5m, nền đường rộng 7,5 m. Đoạn qua trung tâm các xã có thiết kế mặt đường rộng 7,5m và nền đường 10,5m. Các đoạn qua khu dân cư có rãnh thoát nước dọc. Mặt đường được trải bê tông nhựa dày 7cm. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng NASACO. Thời gian thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Để dự án triển khai nhanh, UBND huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các địa phương có tuyến đường đi qua phối hợp với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm vận động nhân dân hiến đất, tự nguyện tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc, cây trồng theo tinh thần xây dựng nông thôn mới./.

 T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE