You are here

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Trong năm học 2018-2019, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu của xã hội để tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên nghành đào tạo ngày càng tăng.

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu của  năm học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập giảng dạy được đầu tư nâng cấp, đời sống của cán bộ viên chức từng bước được cải thiện. Trong năm học vừa qua nhà trường đã có 56 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng, 860 sinh viên tốt nghiệp cử nhân đại học điều dưỡng. Trường đã thực hiện 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 6 sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, có 110 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trao tặng học bổng cho các sinh viên đã đạt được thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018./.

T/h: Đức CườngÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE