You are here

Chủ động cung ứng sách giáo khoa chuẩn bị năm học mới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến ngày 9/8, đơn vị đã hoàn thành việc in, nhập kho 55 triệu bản sách giáo khoa các lớp 4,5,8,9,11,12 theo chương trình hiện hành phục vụ năm học 2022-2023.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai in sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Đối với sách giáo khoa các lớp 1,2,3,6,7,10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng tới các địa phương hơn 40 triệu bản sách.

Theo Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai áp dụng sách giáo khoa các lớp 3,7,10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh theo số lượng các địa phương đăng ký. Tuy nhiên trên thực tế, việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3,7,10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn nhiều so với thời gian quy định. Đặc biệt, đối với sách giáo khoa lớp 10, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể.

Lường trước thực tế trên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách và số lượng cần cung ứng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, bảo đảm cung ứng đầy đủ theo nhu cầu; tổ chức bồi dưỡng giáo viên trực tuyến và trực tiếp về sử dụng sách giáo khoa lớp 3,7,10.

Đến nay, sách giáo khoa lớp 3,7,10 đã hoàn thành việc in, nhập kho được 46,8 triệu bản. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng (0344181018) duy trì từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 15/9 để hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa.

Cũng theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2022-2023, đơn vị này tiếp tục thực hiện chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường”, triển khai trao tặng 50.000 bộ sách giáo khoa lớp 1,2,3,6,7,10 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp các địa phương để trao tặng toàn bộ số sách tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi năm học mới bắt đầu.

MẠNH XUÂNÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE