You are here

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Nam Định về những nội dung liên quan đến đất đai.

Giám sát việc Công ty Cổ phần  xây dựng thủy lợi Sông Hồng nhiều năm nay để hoang hóa gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị đối với khu đất tại số 20 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố  Nam Định, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã chỉ ra các sai phạm của đơn vị trong việc cho các cổ đông thuê lại đất để làm kiốt. Trong đó có lô diện tích 58,1m2 đã xây dựng nhà 2 tầng, một lô diện tích 56 m2 đang làm móng gạch bi. UBND phường Trần Tế Xương đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty Cổ phần  xây dựng thủy lợi Sông Hồng ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Sau khi nghe giải trình của Công ty Cổ phần  xây dựng thủy lợi Sông Hồng, UBND thành phố Nam Định, phường Trần Tế Xương và tham mưu của Sở Tài nguyên &Môi trường , đồng chí phó  chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Nam Định phối hợp với Sở Tài nguyên &Môi trường  thành lập đoàn thanh tra để kết luận cụ thể những sai phạm của Công ty Cổ phần  xây dựng thủy lợi Sông Hồng, từ đó tham mưu cho tỉnh phương án xử lý.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng làm việc với UBND thành phố Nam Định về những nội dung liên quan đến khu đất trụ sở Công ty Cảng Nam Định và địa chỉ 39 Hàng Đồng.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE