You are here

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục”

Tham dự hội thảo, các đại biểu trao đổi những vấn đề cơ bản về cách mạng công nghiệp 4.0 và giáo dục STEM, qua đó có cái nhìn toàn cảnh về cách mạng công nghiệp  4.0, những xu hướng công nghiệp trong tương lai; Giáo dục STEM và mối liên hệ giữa giáo dục STEM với cách mạng công nghiệp  4.0, đặc biệt là cách thức triển khai giáo dục STEM thực tế tại Việt Nam. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng cần phải khai thác những điểm mạnh của Giáo dục STEM trong dạy học ở nhà trường phổ thông, trong đó cần tính đến trình độ và năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất của các nhà trường; điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương.

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Đến nay, 9 huyện và thành phố Nam Định đã thành lập được câu lạc bộ  STEM, Nhiều trường học đã đưa STEM vào giảng dạy trong nhà trường./.

                                                                              

 

T/h: Quỳnh Thư Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE