You are here

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại 10 huyện, thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các cơ sở giáo dục, trong đó tập trung kiểm tra lĩnh vực hoạt động giáo dục của từng cấp học, (từ cấp mầm non, tiểu học, THCS đến THPT); công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

Ngoài mục đích kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, đây cũng là dịp để Sở Giáo dục và đào tạo trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, điều chỉnh công tác điều hành quản trị tại các nhà trường, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các cấp quản lý có những điều chỉnh, bổ sung trong việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện tại các cơ sở giáo dục../

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE