You are here

Phòng GD-ĐT huyện Xuân Trường tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.

         

Với chủ đề "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất ", tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 ở huyện Xuân Trường diễn ra từ ngày 01 đến hết ngày 7/10/2019, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương; góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 có nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, tổ chức các lớp học miễn phí theo nhu cầu của người học tại các thôn xóm, tổ dân phố. Các cơ quan  ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các tầng lớp nhân dân và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng việc học tập suốt đời để trở thành người công dân tốt.

         

Nhân dịp này một số doanh nghiệp, đại diện hội cha mẹ học sinh và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện Xuân Trường đã tặng sách với giá hàng chục triệu đồng cho Trường THCS Đặng Xuân Khu./.

 

         T/h: Trung tâm Văn hóa – thông tin& thể thao Xuân TrườngÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE