You are here

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non trong tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp có 107 giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Ðây là lớp bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Nam Định với mục tiêu giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ của viên chức theo quy định của Bộ giáo dục  và đào tạo, đây cũng là căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE