You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Giáo dục năm 2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nam Định, dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020, Ngành Giáo dục cả nước đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là các kết quả: Hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ của học sinh, giáo viên trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020. Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Ngành giáo dục cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên mầm non, phổ thông; chất lượng đội ngũ không đồng đều; cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu, xuống cấp; thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được chú trọng đúng mức. Quản lý nhà nước về giáo dục còn bất cập, việc quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chưa tốt, còn gây bức xúc trong nhân dân.

 

Năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó ưu tiên các nhóm nhiệm vụ như: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; rà soát chính sách và công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát và bảo đảm các điều kiện thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE