You are here

Đồng chí Trần Lê Đoài- Phó chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Trường Thúy, huyện Xuân Trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những thành tựu cả về chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ mà tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Trường Thúy đã đạt được trong thời gian qua. Nỗ lực và thành tích đó góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Ngành GD&ĐT tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19; trên nền tảng những thành quả đã đạt được tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, nắm vững thời cơ, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục và thực hiện tốt chủ đề nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sau 13 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Trường Thúy đã 5 lần giành cờ khuyến khích toàn đoàn trong các đợt Hội giảng, Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, với 19 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 48% tổng số giáo viên của toàn trường./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE