You are here

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 50 đầu sách giáo khoa lớp 11

Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, danh mục được phê duyệt gồm 50 đầu sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT yêu cầu, căn cứ danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục ở địa phương theo quy định.

Theo lộ trình, từ năm học 2023-2024, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai đến lớp 4 ở tiểu học, lớp 8 ở THCS và lớp 11 ở THPT.

Danh mục được phê duyệt gồm 50 đầu sách giáo khoa cụ thể như sau: Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE