You are here

Ban chỉ đạo chương trình Sữa học đường tỉnh Nam Định đến năm 2020 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung của chương trình.

Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Nam Định với mục tiêu: cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Phấn đấu có 90% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở thành thị và 60% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở nông thôn được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng, 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh được uống sữa theo chương trình sữa học đường. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em mẫu giáo và tiểu học trung bình 0,6%/năm, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cấp còi ở trẻ em mẫu giáo và tiểu học trung bình 0,7%/năm.

        

Để đạt mục tiêu này, Ban chỉ đạo chương trình sữa học đường tỉnh Nam Định nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông vận động và thông tin giáo dục truyền thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của chương trình sữa học đường đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, khuyến khích cha mẹ học sinh cho trẻ uống sữa theo khuyến cáo của Bộ y tế. Lồng ghép việc đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên, kết hợp dinh dưỡng với giáo dục thể chất trong trường học./

                                                                  T/h:  Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE