You are here

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2018 và phòng chống bệnh lùn sọc đen trong vụ Mùa.

Chỉ ra những tồn tại trong vụ Mùa 2017, từ việc quản lý cơ cấu giống, phương thức gieo cấy đến việc tham mưu chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen thiếu quyết liệt và hiệu quả, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương không được để dịch bệnh xảy ra và gây thiệt hại như vụ Mùa 2017. Ngay từ giai đoạn đầu vụ phải xây dựng phương án phòng chống bệnh lùn sọc đen, bạc lá và PCTT gắn với phương án sản xuất. Các huyện, thành phố tổ chức ký cam kết thi đua, để thực hiện bình xét cuối năm, đồng thời gắn trách nhiệm của Giám đốc Sở NN&PTNT, phó giám đốc sở phụ trách ngành, ở cấp huyện là Chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch  UBND huyện phụ trách nông nghiệp và trưởng phòng NN&PTNT. Các công ty thủy nông tập trung khơi thông dòng chảy, đảm bảo lưu lượng nước tưới tiêu tối đa. Có phương án duy tu, bảo dưỡng và dự phòng máy móc, thiết bị, sẵn sàng tiêu úng khi cần thiết. Khác với mọi năm, năm nay, các đơn vị thủy nông cần xây dựng 3 phương án vận hành gắn với từng giai đoạn sinh trưởng của lúa và dự báo thời tiết. Đồng thời phải đảm bảo tính liên vùng trong hệ thống.

Vụ Mùa năm 2018, sở NN&PTNT tiếp tục khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không sử dụng giống Bắc thơm 7 vì đây là giống nhiễm nặng bệnh lùn sọc đen, bạc lá, rầy và chịu úng, chống đổ kém. Cơ cấu giống lúa Lai chiếm từ 15 – 20% diện tích chủ yếu cấy trên chân ruộng trũng, ruộng nhiễm chua, mặn và những diện tích có nguy cơ ngập úng. Vụ Đông phấn đấu đạt diện tích từ 13.000 ha trở lên, trong đó có trên 3.000 ha trên đất 2 lúa. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 mô hình liên kết lúa và rau màu vụ Đông theo chuỗi giá trị, có sự tham gia của doanh nghiệp./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE