You are here

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 của tỉnh đạt 99.2%.

Theo thống kê của Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có 16 bài thi đạt điểm 10, trong đó 6 bài thi môn ngoại ngữ, 1 bài thi môn lịch sử, 1 bài thi môn địa lý và 8 bài thi môn giáo dục công dân. Điểm thi trung bình các môn thấp hơn so với năm ngoái, môn có điểm thi trung bình cao nhất là môn giáo dục công dân với 7,66 điểm; Môn có điểm trung bình thấp nhất là môn lịch sử với 4,03 điểm. Tổng số bài thi có điểm thấp hơn 1 là 47 bài, trong đó Toán có 10 bài, Ngữ Văn có 14 bài, Ngoại ngữ có 10 bài, Hóa học 4 bài, Lịch sử 6 bài, Địa lý 3 bài. Ba môn Vật lý, Sinh học và Giáo dục công dân không có bài thi nào bị điểm liệt. Năm nay, do chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm cũng như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi, nên công tác công bố kết quả thi diễn ra an toàn, chính xác, không có hiện tượng nghẽn mạng, các thí sinh tra cứu điểm thi thuận lợi.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE