You are here

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cố gắng của toàn ngành Giáo dục - Đào tạo trong thời gian qua. Trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh ta còn nhiều khó khăn, nhưng suốt gần ¼ thế kỷ, Giáo dục và Đào tạo Nam Định luôn giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục toàn quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục- Đào tạo cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạt được những thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE