You are here

Xây dựng được tủ sách pháp luật

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được tủ sách pháp luật 

 

Trung bình mỗi năm, các tủ sách pháp luật đã phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu tài liệu cho khoảng 1.000 lượt người. Những tài liệu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, hôn nhân, gia đình, khiếu nại, tố cáo... được người dân quan tâm với tần suất cao. Ngoài việc góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới mọi người dân, đây còn là kênh cung cấp thông tin pháp luật kịp thời, đầy đủ cho bộ máy chính quyền cấp xã kể cả các tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể nghiên cứu áp dụng vào các hoạt động quản lý xã hội, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống, giảm bớt sự lúng túng hoặc tùy tiện trong thi hành công vụ do thiếu hiểu biết pháp luật./. 

                                                                

  T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE