You are here

Quản lý ngăn ngừa vi phạm khai thác hải sản trái phép

Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân trên địa bàn hoạt động khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU), BĐBP tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt các các phương tiện hoạt động nghề cá, đặc biệt là các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để có biện pháp răn đe, nhắc nhở, quản lý ngăn ngừa vi phạm.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định đã phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Phân công lực lượng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tàu cá ngư dân đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Cử cán bộ tham gia Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra và kiểm soát tại Cảng cá Nam Định để nâng cao hoạt động thực thi pháp luật, đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Phối hợp thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU. Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn, trạm biên phòng tuyến biển góp phần tích cực trong việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh ./.

 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE