You are here

Xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước

Tỉnh Nam Định đã xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 đạt trên 9.500 tỷ đồng

Những năm gần đây, nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ( QSDĐ) luôn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước và giữ vai trò quan trọng trong tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế của tỉnh; tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường bất động sản. Trên cơ sở kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2022, tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 đạt trên 9.500 tỷ đồng; trong đó dự thu từ tiền đấu giá QSDĐ là 5.100 tỷ đồng.

 

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2023 và những năm tiếp theo ở mức cao nhất, đặc biệt là khoản thu tiền đấu giá QSDĐ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xác định thu tiền đấu giá QSDĐ năm 2023 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt thực hiện. Bởi nguồn thu này sẽ được tỉnh ưu tiên giành để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhất là trong năm 2023 tỉnh tập trung đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm quy mô liên vùng, có ý nghĩa tăng năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, nhiệm kỳ 2020-2025, trong kế hoạch đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu huy động khoảng 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tại chỗ. 

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 1.815 tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm và bằng 65% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khoản thu từ tiền đấu giá QSDĐ đạt 619,2 tỷ đồng, bằng 12% dự toán./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE