You are here

Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng gieo cấy lúa xuân năm 2017.

Vụ xuân năm nay, xã Nghĩa Lạc có khoảng 80 ha diện tích gieo sạ. 

Các giống lúa thuần như BT7, TBR45, NĐ5 chiếm từ 40 đến 50%, nếp các loại chiếm 20 đến 30%, còn lại là các giống lúa lai. Đến thời điểm hiện tại, xã Nghĩa Lạc đã hoàn thành gieo sạ và cấy được trên 70% diện tích mạ nền. Sau khi hoàn thành gieo cấy, Nghĩa Lạc sẽ chuyển sang phòng trừ ốc bươu vàng và diệt chuột./..

T/h: Kiều Oanh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE