You are here

Vụ mùa năm nay, huyện Nam Trực sẽ gieo cấy 8.800ha lúa, 320ha cây màu hè thu, 1.300ha cây vụ đông; phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 20/7/2018.

Vụ mùa năm 2018, huyện Nam Trực tập trung chỉ đạo các địa phương bám sát diễn biến thời tiết và thị trường, thực hiện tốt yêu cầu tái sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật, phát triển nhanh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị gắn với việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.UBND huyện Nam Trực chỉ đạo các xã- thị trấn lựa chọn sử dụng từ 3-4 giống lúa chủ lực, đảm bảo năng suất chất lượng khá, ít nhiễm bạc lá và rầy; mỗi hộ nông dân lựa chọn từ 1-2 giống và khuyến cáo không gieo sạ ở vụ mùa; tuyệt đối không đưa giống Bắc thơm số 7 vào cơ cấu của địa phương vì đây là giống lúa nhiễm nặng bệnh lùn sọc đen, bạc lá, rầy, chịu úng và chống đổ kém; riêng các chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm lúa gạo với doanh nghiệp phải thực hiện theo quy trình thâm canh riêng do Sở NN&PTNT hướng dẫn.Hiện nay cùng với chăm sóc mạ, bà con nông dân huyện Nam Trực đang tích cực triển khai công tác làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa mùa./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE