You are here

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Vụ Bản ổn định và phát triển.

Với quyết tâm phát triển CN-TTCN bền vững để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2019, huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề, có cơ chế hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp về vốn, mặt bằng sản xuất, đào tạo nghề... Huyện đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, ưu tiên về nguồn vốn vay cho các dự án đã được phê duyệt, tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện của các địa phương có làng nghề. Huyện Vụ Bản cũng ưu tiên phát triển các ngành nghề theo thế mạnh và phù hợp với từng địa phương. Với chủ trương phát triển sản xuất CN-TTCN tập trung vào các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, sử dụng nhiều lao động, tăng cường thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp phụ trợ, các điểm sản xuất vệ tinh cho Thành phố Nam Định và huyện Ý Yên liền kề là những hướng đi đúng đắn của huyện Vụ Bản đảm bảo phát triển sản xuất CN-TTCN bền vững./

                                                           

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE