You are here

Từ đầu năm 2019 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện Trực Ninh ước đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Trên địa bàn huyện Trực Ninh đã phát triển các cụm công nghiệp tập trung: Cổ Lễ, Cát Thành, Trực Hùng với tổng diện tích gần 50ha và các làng nghề hoạt động ổn định như: làng dệt, tằm tơ Dịch Diệp - xã Trực Chính, xã Phương Định, các làng nghề mộc mỹ nghệ tại thị trấn Cổ Lễ, Trung Đông… Để phát huy các lợi thế sẵn có, huyện Trực Ninh đã tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và quyết định đầu tư vào địa bàn. Huyện Trực Ninh đã huy động và tranh thủ mọi nguồn lực, giải ngân kịp thời nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Huyện Trực Ninh hiện đã phát triển được khoảng gần 400 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp, 9 làng nghề và ở tất cả 21 xã, thị trấn trên địa bàn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của huyện đã duy trì sản xuất ổn định và có bước phát triển, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động ./.

                                                         T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE