You are here

Toàn tỉnh hiện có tổng diện tích cây vụ đông đạt 3.300ha, trong đó: Ngô 800ha, cà chua 150ha, bí xanh 160ha và trên 2.100ha cây khác.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, vụ đông năm nay có những thuận lợi nhất định như: hệ thống các công trình thủy nông, thủy lợi nội đồng tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất. Trên địa bàn tỉnh đã có thêm một số doanh nghiệp, cơ sở tư nhân đầu tư sản xuất rau quả sạch và rau quả an toàn theo công nghệ cao, quy trình VietGAP - là tiền đề để một số sản phẩm cây vụ đông của tỉnh vào được các siêu thị, khu công nghiệp và các nhà máy chế biến.

Tuy nhiên, vụ đông năm nay được dự báo còn gặp nhiều khó khăn, khi nhân lực sản xuất nông nghiệp ngày càng thiếu, do lao động trẻ đi làm ăn xa hoặc chuyển sang ngành nghề khác có thu nhập cao hơn. Quy mô sản xuất chủ yếu là nhỏ lẻ, không tập trung; đa số các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có chứng chỉ chất lượng. Liên kết giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp còn rời rạc. Số lượng doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Hạ tầng phục vụ chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn thiếu đồng bộ./. 

 

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE