You are here

Thống kê đến tháng 10/2017, huyện Trực Ninh có tổng đàn lợn là 92 nghìn con, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm 938 nghìn con, bằng 104% so với cùng kỳ.

Năm 2017, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của huyện Trực Ninh đạt 18.800 tấn, đạt 92% kế hoạch và bằng 94% so với cùng kỳ, đàn trâu, bò hơn 1.700 con. Phương thức chăn nuôi của các hộ chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ. Từ đầu năm đến nay, phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm của nông dân huyện Trực Ninh gặp nhiều khó khăn và giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu do giá sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt giá lợn hơi giảm sâu có thời điểm giảm chỉ còn 40- 50% so với trung bình nhiều năm; dịch cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra tại 3 xã: Trực Nội, Trực Thuận, Trực Hùng với hơn 8.600 con gia cầm phải tiêu hủy./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE