You are here

Sở Công thương tổ chức hội nghị “Phổ biến Luật cạnh tranh năm 2018”

Các cán bộ quản lý, chuyên viên phòng Công thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố Nam Định, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các Hội Hiệp hội trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật cạnh tranh năm 2018 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 với nhiều thay đổi trên tinh thần tôn trọng tối đa quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nhưng có sự quản lý phù hợp để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Hội nghị cũng đã phổ biến những quy định cơ bản trong Nghị định số 87 của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2018 với nhiều điểm mới về kinh doanh khí. Nghị định đã cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh; Bỏ các điều kiện về quy mô tối thiểu; Bỏ quy định bắt buộc phải có hệ thống phân phối, quy định bắt buộc về sở hữu, đồng sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh khí./.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE