You are here

Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Trường đã tổ chức Đại hội thành viên

Đại hội thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Trường đã thông qua điều lệ hoạt động, bầu chọn Ban Quản trị, Ban Giám đốc điều hành

 “Hoạt động an toàn- Hiệu quả- Phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2011– 2016, Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Trường đã huy động được hơn 81 tỷ đồng, dư nợ cho vay là 79 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0%. Nhờ tạo được nguồn vốn tốt nên bảo đảm tiền gửi khách hàng được thanh toán kịp thời khi đến hạn, 100% tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm. Đại hội thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Trường đã thông qua điều lệ hoạt động, bầu chọn Ban Quản trị, Ban Giám đốc điều hành./.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE