You are here

Quý 1- 2019, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Hầu hết các sản phẩm có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018 như: thịt lợn đông lạnh tăng 7,8%; bánh kẹo các loại tăng 11%; quần áo may sẵn tăng 10,9%; giày, dép tăng 10,3%; thuốc dạng viên các loại tăng 4,6%; một số sản phẩm như muối biển, gạo xay sát, gạch đất sét nung, vôi sống, máy đập tuốt lúa, đóng mới tàu thuyền giảm so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phương án đề xuất của Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực, mở rộng sản xuất để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE