You are here

Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa

Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với phát triển các sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương. Đây là một trong những mục tiêu được Sở NN&PTNT đưa ra tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023, diễn ra trong sáng nay 1/6.

 

Theo kế hoạch, vụ Mùa năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 71.800 ha, mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng sản xuất lúa hàng hóa quy mô trên 30ha trở lên; có ít nhất 2 mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa với sự tham gia của doanh nghiệp; có ít nhất 2 mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất vụ Đông phấn đấu đạt diện tích từ 10.000 ha trở lên, trong đó có 1.500 ha trên đất hai lúa; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 mô hình liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất – tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông hàng hóa và có mô hình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở NN & PTNT triển khai 8 nhóm giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu giống cây trồng theo hướng chất lượng, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và biến đổi khí hậu. Thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt, áp dụng đồng bộ biện pháp thâm canh, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Mùa xong trước ngày 15/7. Trong sản xuất vụ Đông xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ, vùng trồng gắn với việc chủ động tưới, tiêu, hạn chế thấp nhất rủi ro. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, tạo bước phát triển đột phá, thực hiện chuyển đổi số nhanh, toàn diện. Tập trung nguồn kinh phí khuyến nông để hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất an toàn theo hướng VietGap hoặc công nghệ Nhật Bản và xây dựng các mô hình tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đất trồng lúa. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội trợ nông nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh tại địa phương.

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE