You are here

Nông sản sạch Nam Định

Hiệp hội nông sản sạch Nam Định tổ chức khai trương 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch tại số nhà 84 phố Hai Bà Trưng và 142 phố Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định.

Đến thời điểm này, Hiệp hội nông sản sạch Nam Định có 3 trung tâm giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn, trong đó cơ sở chính tại địa chỉ số 2, đường Trần Thánh Tông, thành phố Nam Định. Các trung tâm giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn của tỉnh đã và đang là địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp an toàn; trong đó có trên 200 sản phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc của 40 cơ sở, doanh nghiệp.

Việc mở rộng các trung tâm giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn của tỉnh góp phần thúc đẩy thương mại, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm hàng hóa nông sản theo chuỗi liên kết giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc; giúp người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng sản phẩm an toàn thự phẩm gần nhất về khoảng cách. Việc khai trương 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch còn tạo thuận lợi để Hiệp hội nông sản sạch Nam Định xây dựng và phát triển kênh phân phối, mở rộng chuỗi các cửa hàng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm OCOP trên địa bàn trong và ngoài tỉnh./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE