You are here

Ngân hàng Nhà nước kiềm chế đà tăng của tỷ giá

Theo báo cáo t Công ty c phn Chng khoán Rng Vit (VDSC), t giá USD/VND thu hp đà tăng t 2,7% còn 2,3% vào cui tháng 7-2022. Ngân hàng Nhà nước đã tích cc can thip thông qua th trường m và phát hành tín phiếu đểđiu tiết thanh khon tin VND trong h thng ngân hàng, đồng thi giúp kim giđà tăng ca t giá. C th, vic phát hành tín phiếu được s dng liên tc trong 1 tháng, t ngày 22-6 đến 21-7 nhm hút bt tin VND ra khi h thng các k hn khác nhau.

Tính đến ngày 31-7, lượng tín phiếu đang lưu hành đạt xp x 111.000 tđồng, trong đó có khong 87.000 tđồng sđáo hn vào na đầu tháng 8, và phn còn li sđáo hn vào trung tun tháng 9-2022. Din biến phát hành tín phiếu khi động bng các k hn ngn sau đó kéo dài lên các k hn dài hơn là 28 ngày và 56 ngày.

Tháng 7, Ngân hàng Nhà nước đãđiu chnh tăng giá bán USD t 23.250 VND lên 23.400 VND, đồng thi chuyn t phương thc bán k hn 3 tháng sang phương thc bán giao ngay. Lượng USD bán giao trong tháng đạt 3,5 t USD, tương đương 81.900 tđồng. Đim đáng chúý là Ngân hàng Nhà nước hút tin v các k hn dài nhưng ch bơm h tr thanh khon cho k hn ngn là 7 ngày, đồng thi chuyn t phương thc đấu thu khi lượng sang đấu thu lãi sut.

Khi lượng lưu hành trên kênh cm c tính đến cui tháng 7 lên đến hơn 52.000 tđồng, mc cao đột biến so vi giai đon na đầu năm, tuy nhiên, do đều là các k hn ngn và lượng tin bơm tr li có xu hướng gim dn nên s dư trên kênh này gim ch còn khong 29.500 tđồng tính đến ngày 2-8.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE