You are here

Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản của toàn tỉnh đạt khoảng 170.480 tấn, bằng 104,92% kế hoạch năm .

Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 114.264 tấn, bằng 102,48% kế hoạch năm, tăng 8.676 tấn so với năm 2019. Các vùng nuôi ngao thương phẩm của tỉnh đang phát triển ổn định trở lại với tổng diện tích nuôi 2.165ha, sản lượng ngao đạt khoảng 39.500 tấn, tăng 4,05% so với năm 2019.

Hoạt động sản xuất và cung ứng giống thủy sản đã đi vào nền nếp. Trong năm 2020, các loại giống nhập vào tỉnh cơ bản được kiểm dịch, đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nuôi thả của người dân. Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ðến nay, toàn tỉnh có 49 cơ sở đã được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng con giống thủy sản theo quy định./.

T/h: Bảo NgọcÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE