You are here

Năm 2018, tỉnh Nam Định phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 54,95 nghìn tỷ đồng, tăng từ 13% trở lên so với năm 2017

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành chức năng thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tạo bước đột phá phát triển về kinh tế. Bên cạnh đó, để duy trì sản xuất và đạt mức tăng trưởng khả quan, các doanh nghiệp không chỉ liên tục đổi mới công nghệ sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiên trì xây dựng và áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 48.618 tỷ đồng, tăng 12,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,36 tỷ USD, tăng 23,7% so với năm 2016. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,6%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 1,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%./.

 

                                                                                     

T/h:Lệ Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE