You are here

Hội thảo về công tác tài chính, kế toán và chính sách thuế cho đội ngũ kế toán viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các kế toán viên được cung cấp thông tin về những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; điểm mới về quy định sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30-9-2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018. Trong phần thảo luận, hội nghị tập trung vào các nội dung: Tháo gỡ vướng mắc khi lập báo cáo quyết toán thuế năm 2019; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chế độ kế toán đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; tháo gỡ vướng mắc khi lập báo cáo tài chính năm 2019 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính.  Qua hội thảo, các kế toán viên hiểu sâu về các quy định, chính sách thuế mới, những giải pháp tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, góp phần nâng cao năng lực, đảm bảo hoạt động kế toán an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong điều kiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử và Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE