You are here

Hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa LT2 kháng bạc lá vụ mùa năm 2017.

Qua 3 vụ đưa vào khảo nghiệm, sản xuất thử tại xã Nghĩa Sơn (năm 2016) và xã Giao Yến (năm 2017) cho thấy, LT2 là giống lúa ngắn ngày cấy được 2 vụ, thời gian sinh trưởng vụ xuân 133 ngày, vụ mùa 105 ngày; Kết cấu quần thể đẹp, chiều cao cây từ 90- 95 cm, đẻ nhánh khá, trỗ đều, không ấp bẹ, hạt thon nhỏ, màu nâu; năng suất trung bình từ 48- 50 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 60 tạ/ha; Mức độ nhiễm sâu bệnh trung bình, bạc lá nhiễm ở mức độ nhẹ; Chất lượng cơm mềm, dính, có mùi thơm. Tham quan thực tế diện tích lúa LT2 trình diễn tại cánh đồng xóm 8- xã Giao Yến huyện Giao Thủy, với diện tích đối chứng là giống lúa Bắc thơm 7, các đại biểu đánh giá LT2 là giống lúa ngắn ngày, chất lượng, có khả năng kháng bệnh bạc lá phù hợp với cơ cấu sản xuất của tỉnh. Hội thảo là cơ sở để Công ty cổ phần giống cây trồng Nam Định tiếp tục sản xuất thử trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE